Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, επικοινωνήσετε μαζί μας.

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου, Μαγούλα Αττικής ΤΚ 19018
Τηλέφωνο: + 30 210 555 90 53-4
FAX: + 30 210 555 56 60
Email: info@pmsynthesis.com