Τεχνολογίες μέσω οπτικής επικοινωνίας

Η PM SYNTHESIS ABEE, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις οπτικής επικοινωνίας. Ειδικευόμαστε στον σχεδιασμό και την κατασκευή εξωτερικών και εσωτερικών σημάνσεων, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των πελατών μας από την μελέτη σχεδιασμού μέχρι και την εγκατάσταση.

 

 

Η φιλοσοφία μας.

Η αρχή της εταιρείας είναι, σε συνεργασία με τον πελάτη, να παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την συντήρηση κάθε έργου που αναλαμβάνει να υλοποιήσει.

 

 

Οι άνθρωποί μας.

Την αρχή αυτή έχουν ενστερνισθεί τα πενήντα (50) άτομα διοικητικό και τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό. Έχοντας στην διάθεσή τους κορυφαία υλικά, εξελιγμένα μέσα, ενημερωμένη τεχνογνωσία και την αμέριστη εμπιστοσύνη και καθοδήγηση της διεύθυνσης, επιμένουν στο θεμελιώδες τρίπτυχο: ποιότητα, συνεργασία, συνέπεια.

 

 

Τα προϊόντα μας.

Η PMSynthesis ΑΕΒΕΕ είναι παράλληλα αντιπρόσωπος-διανομέας κορυφαίων οίκων του εξωτερικού στα υλικά της αγοράς της οπτικής επικοινωνίας.

Οι συνεργάτες μας